Standardna plastika - MGA TRGOVINA
+ 385 (0)42 550 513
STANDARDNA PLASTIKA

Pregled standardnih plastika:

POLIETILEN - PE

Polietilen je polukristalna termoplastika koja se oblikuje s polimerizacijom etilena korištenjem organskih metalnih katalizatora. Polietileni se često koriste u strojarstvu i prehrambenoj industriji.

POLIPROPILEN – PP

PP-plastika spada u skupinu poliolefina jednako kao i polietilen, ali ima veću temperaturnu otpornost te veću krutost. Polipropilen je jednostavan za obradu i višenamjensku upotrebu.

Trebate tehnički savjet? Kontaktirajte nas.