Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri - MGA TRGOVINA
+ 385 (0)42 550 513

Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

1. članak

(organizator i trajanje nagradne igre)

Organizator nagradne igre “Alati, kojima možete vjerovati” (u nastavku “nagradna igra”) je poduzeće MGA-trgovina d.o.o. (u nastavku organizator), Bosanci 6/B, 47251 Bosiljevo, OIB: 73069374931.

nagradna igra traje od 07.09.2018 do 09.09.2018.

2. članak

(način sudjelovanja)

Sudionici mogu sudjelovati u nagradnoj igri na dva načina. Preko ispunjenog web obrasca na online trgovini tvrtke ili preko ispunjenog obrasca na sajamskom prostoru organizatora. Sve zaprimljene web prijave budu ručno prenesene u bubanj iz kojeg će se izvesti ručni ždrijeb na zadnji dan bjelovarskog sajma, u nedjelju 09.09.2018.

3. članak

(sudjelovanje u nagradnoj igri)

U nagradnoj igri mogu sudjelovati punoljetne fizičke osobe (u nastavku: sudionici) sa stalnim ili privremenim prebivalištem u republici Hrvatskoj, koji se slažu s pravilima sudjelovanja.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici organizatora te njihova uža rodbina i druge osobe koje su uključene u organizaciju nagradne igre.

S prijavom u nagradnu igru, sudionik prihvaća pravila i uvjete navedene u prijašnjem retku toga članka.

Fizičke osobe, mlađe od 18 godina, mogu sudjelovati u nagradnoj igri isključivo uz pisanu suglasnost roditelja ili staratelja.

Sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri tako da ispuni nagradni obrazac te da se slaže s pravilima i uvjetima nagradne igre. Prihvaćanjem pravila i uvjeta, sudionici se slažu da se njihovo ime, prezime i e-pošta (u nastavku “podaci”), koje sudionici navode kod prijave u nagradnu igru, organizator koristi u svrhu izvedbe nagradne igre te u svrhu prodaje, obavještavanja o novostima i ponudama iz prodajnog asortimana organizatora. Sudionik se slaže i s time da u slučaju osvajanja nagradne igre njegovi podaci budu objavljeni na web adresi (www.mgatrgovina.com).

4. članak

(izvlačenje)

U izvlačenju sudjeluju svi sudionici, koji su u vremenu trajanja nagradne igre točno ispunili prijavni obrazac na online trgovini te na sajamskom prostoru organizatora, u vremenu od 07.09.2018. – 09.09.2018. i u prijavnom obrascu ispune tražene kontakt podatke: ime, prezime, telefon, e-mail.

Svaki sudionik nagradne igre može osvojiti po jednu nagradu i može biti izvučen samo jedanput, bez obzira na broj predanih i ispunjenih nagradnih obrazaca koje je predao na online trgovini, odnosno na sajamskom prostoru.

U nagradnoj igri sudjeluju samo pravilno ispunjene prijave.

Izvlačenje nagrada će se održati zadnji dan bjelovarskog sajma, u nedjelju 09.09.2018., ručnim izvlačenjem iz bubnja iz kojeg će se izvući 3 osvajača nagradne igre. Podijeljene budu tri nagrade:

 

  • nagrada: Račne Retro Drive u vrijednosti 184,63 kn
  • nagrada: Set mazalica 80 komada u vrijednosti 209, 59 kn
  • nagrada: Kliješta grip 131,08 kn

 

Za izvlačenje osvajača nagradne igre je odgovorna komisija koju predstavljaju predstavnici poduzeća u sastavu od 3 člana. Izvlačenje nagrađenih će krenuti 09.09.2018. u 18:00 sati na poljoprivrednom sajmu u Gudovcu.

Tijek izvlačenja će biti praćen zapisnikom, gdje će jedan od članova komisije voditi zapisnik izvlačenja s podacima o datumu, satu i kraju izvlačenja, prisutnim osobama, tijeku izvlačenja, osvajačima nagrada i njihovim kontakt podacima (Ime, prezime, telefon, email). Na kraju izvlačenja zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

Osvajači nagradne igre budu najkasnije u roku od 5 radnih dana obaviješteni o nagradi i o mogućnostima preuzimanja nagrade preko elektronske pošte ili telefonski. Osvajači nagradne igre će nagradu dobiti putem pošte ili osobnim preuzimanjem u poslovnici organizatora. Osvajač nagradne igre mora se na poziv odazvati najkasnije u roku od 8 dana. U slučaju da se ne odazove u roku od 8 dana, nagrada se dodjeljuje sljedećem izvučenom dobitniku.

Pokloni osvojeni u nagradnoj igri, su predmet oporezivanja koje snosi organizator. Nagrade se ne mogu unovčiti ili zamijeniti za drugu nagradu.

Organizator ima pravo od dobitnika pred dodjeljivanjem nagrade zatražiti osobni dokumenat, u svrhu utvrđivanja točnog identiteta. Dobitnik mora prije preuzimanja predložiti ispravni osobni dokumenat. Moguću akontaciju dohotka plaća umjesto dobitnika organizator.

Organizator može dobitniku uskratiti sudjelovanje, ukoliko on krši pravila nagradne igre. U tom slučaju, organizator nije dužan podijeliti nagrade. Ako dobitnik krši pravila kod preuzimanja nagrade, organizator može zatražiti istovremeni povrat nagrade.

5. članak

(osobni podaci)

Sudionik nagradne igre suglasan je da se njegovi osobni podaci koriste i obrađuju u svrhu nagradne igre i drugih marketinških aktivnosti, kao i primanja obavijesti o novostima i ponudama organizatora nakon izvlačenja. Prikupljeni podaci sudionika bit će zaštićeni od strane organizatora i pažljivo arhivirani u skladu s važećim zakonodavstvom zaštite osobnih podataka. Sudionik ima u svakom trenutku mogućnost pregledavanja, izmjene, dopune, ispravljanja i brisanja osobnih podataka u skladu s važećim propisima. Osobni podaci osobe ostaju u arhivi do prekida suglasnosti.

Sudionici mogu u svakom trenutku pismeno opozvati pristanak na obradu svojih osobnih podataka, tako da se pošalje preporučena pošiljka na adresu organizatora ili slanjem opoziva na elektroničku poštu.

Organizator se obvezuje da će podaci na zahtjev sudionika biti izbrisani ili izmijenjeni, najkasnije u roku od 10 radnih dana.

6. članak

Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog tehničkih problema, pogreške u Internet vezi, zabrani održavanja nagradne igre od strane državnih tijela ili nositelja javne vlasti, više sile, itd.

U slučaju otkazivanja nagradne igre, organizator će što je prije moguće, obavijestiti sve sudionike preko internet stranice www.mgatrgovina.com i Facebook stranice. Svim sudionicima nagradne igre osigurana je Online podrška preko elektroničke pošte shop@mgatrgovina.com.

U slučaju da se naknadno pojave pitanja koja nisu definirana u ovim pravilima igre, organizacijski odbor će  dati odgovor na njih.

7. članak

Eventualne sporove organizator i sudionik će rješavati sporazumno, u slučaju da se spor ne može riješiti na miran način,  spor će se rješavati na nadležnom općinskom sudu u Varaždinu.

 

 

U Varaždinu, dana 5. rujna 2018.                                                                                               Organizator