Što možemo učiniti u slučaju prolijevanja industrijskih i motornih ulja? - MGA TRGOVINA
+ 385 (0)42 550 513

Što možemo učiniti u slučaju prolijevanja industrijskih i motornih ulja?

Svakodnevno se u svojem poslu susrećemo s različitim kemikalijama. Neke od njih sadrže opasne tvari koje mogu uslijed nepravilnog rukovanja dovesti do problema.

Jedna kapljica ulja onečišćuje tisuću kapljica vode.

Industrijska i motorna ulja su kvalificirana kao štetna za ljudsko zdravlje. Razlivena ulja onečišćuju okoliš i potrebno je spriječiti njihovu apsorpciju u tlo, podzemne vode ili ispuštanje u odvode. Mineralna i sintetička ulja su teško razgradiva, lakša su od vode i na mnogo načina utječu štetno na vodni ekosistem i okoliš.
Mnogo teže posljedice za okoliš predstavljaju korištena ulja kojima se uslijed upotrebe promijenila kemijska struktura, sadrži teške kovine i dodatke za bolji rad. Korištena ulja su izuzetno štetna za zdravlje (otrovanje i akumulacija štetnih tvari) te jako onečišćuju okoliš zato je potrebno kod prolijevanja ulja koristiti primjereni absorber.

Apsorber za profesionalnu i domaću upotrebu

Rukovanje s apsorberom
  • upotreba je veoma jednostavna tako da se apsorber posipa po razlivenoj tekućini nakon čega je upije
  • nakon upotrebe je potrebno apsorber pokupiti i staviti ga u posebnu posudu i s njom raditi kao s opasnim otpadom
  • opasan otpad recikliraju za to namijenjena poduzeća
  • informacije o opasnim tvarima i načinu rukovanja u slučaju nezgode su navedene u sigurnosnom listu koji je priložen uz proizvod
Najčešće se upotrebljava:
  • na cestama i drugim tvrdim površinama,
  • u industriji,
  • u laboratorijima,
  • u preradi i produkciji ulja,u vatrogasnim jedinicama i civilnoj zaštiti,
  • na zračnim lukama i pristaništima,
  • za kućnu upotrebu (u kući ili na polju).
Svjetska zdravstvena organizacija smatra nefiltrirana i slabije obrađena mineralna ulja kancerogenim, a filtrirana kao nekancerogenim. Sintetička ulja se smatraju neopasnim te mogu prouzročiti blaže zdravstvene teškoće kao što je slabost, probavne smetnja i sl.
U ponudi imamo visokokvalitetne granulate za apsorpciju:
Absorber za opasne tekućine u granulama (grub)
Absorber za opasne tekućine u granulama (fin)