Najčešći uzrok kvara ležajeva u elektromotorima i kako ih izbjeći - MGA TRGOVINA
+ 385 (0)42 550 513

Najčešći uzrok kvara ležajeva u elektromotorima i kako ih izbjeći

Brojni uzroci kvarova strojeva i drugih strojnih elementa nastaju radi mnogih čimbenika koji su rezultat njihove uporabe. Poznavanjem radnog okruženja stroja možemo preventivno reagirati na potencijalne teškoće. Kako dolazi do oštećenja ležajeva u elektromotorima i kako ih izbjeći ćemo vam prikazati u nastavku.

Električna erozija

Nepravilnosti u namotajima i konstrukcijskoj geometriji elektromotora mogu prouzročiti prijelaz električnog toka s vanjskog ležajnog obruča, preko rotirajućih elemenata (kuglice, valjčići, itd.) na nutarnji ležajni obruč. U toj situaciji dolazi do iskrenja te posljedično do električne erozije. Veličina oštećenja ovisi o gustoći električnog toka i vremenu trajanja. Na primjer, da gustoća električnog toka pređe 0,1 A/mm2, doći će do oštećenja na kotrljajućim elementima i kanalima, brze razgradnje masti i posljedično do preranog otkazivanja ležaja. Da bi spriječili ovu vrstu oštećenja, koriste se izolirani ležajevi koji onemogućuju prolaz električnog toka.
Postoje dvije vrste ležajeva koji onemogućuju prolaz električnog toka:
  • električno izolirani ležajevi – vanjski (J20A, J20AA, J20B) ili nutarnji obruč (J20C) je premazan s keramičkim nanosom. Dimenzijski su u potpunosti jednaki standardnim ležajevima bez izolacije. Pogledajte katalog električno izoliranih ležajeva FAG.
  • hibridni ležajevi (HC) – klizni elementi su izrađeni od keramike te s time dostižu najviši mogući stupanj zaštite od prolaza električnog toka. Ti ležajevi su također pogodni i za visoke okretaje te suhu vrtnju (bez podmazivanja).

Nedovoljno podmazivanje i kontaminacija

Ako je film podmazivanja između kuglica i kanala pretanak, kao posljedica nedovoljne viskoznosti, dolazi do dodira “metala na metal”. Da bi spriječili oštećenje kao posljedica dodira “metala na metal”, moramo provjeriti:
  • korišteno mazivo,
  • poštovanje intervala i količine dodavanja maziva,
  • stanje maziva (kontaminacija, prljavština, prašina, vlaga, itd.)
Ukoliko ustanovimo da mazivo nije zadovoljavajuće, potrebno ga je zamijeniti – mazivo s pravilnom viskoznošću omogućava deblji film podmazivanja. Interval i količinu maziva je potrebno pratiti i prilagoditi potrebama. U slučaju kontaminacije maziva, potrebno je provjeriti stanje brtvila aplikacije u kojoj se ležaj upotrebljava.

Oštećenja zbog vibracija

Kada se prilikom transporta elektromotor adekvatno ne zaštiti, tresenja, vibracije i udarci mogu oštetiti ležajeve. Do oštećenja može doći i ako elektromotor dulje vrijeme ne radi, a na njega se prenose vibracije iz okoline. Uzroke oštećenja kod transporta možemo ukloniti pravilnim osiguranjem, tj. s potpornom gredom u aksijalnom i radijalnom smjeru. Za izbjegavanje ležajeva elektromotora koji dulje vrijeme miruje, potrebno je povremeno zavrtjeti vratilo.

Nedostatno opterećenje ležaja

Očito je da u slučaju preopterećenja ležaja dolazi do oštećenja ili totalnog otkazivanja istog. Manje poznato je da premalo opterećenje također može dovesti do oštećenja ili totalnog otkazivanja ležaja. Kod premalog opterećenja dolazi do vibracijama na kliznim elementima što uzrokuje oštećenja kako na samim kliznim elementima tako i na kanalima. Te vibracije se prenose na osovinu te mogu oštetiti kompletan elektromotor. Posebnu pozornost treba obratiti kod sferičnih ležajeva koji se obično upotrebljavaju kod većih opterećenja, ali se zanemaruje minimalno opterećenje.
Aktivnosti povezane s preventivnim održavanjem od nastanka šteta su jeftinije od posljedica zastoja ili kvara strojeva. Analiza oštećenja strojnih elemenata prikazuje da se s dosljednim praćenjem stanja i izvođenjem preventivnih mjera može znatno produžiti životni vijek elektromotora i cjelokupnog postrojenja.
Za pomoć i dodatne informacije se obratite našim stručnjacima preko emaila shop@mgatrgovina.com ili preko telefona 042 550 513. Rade volje ćemo vam pomoći kod uzroci kvarova strojeva i drugih strojnih elementa.

Trebate tehnički savjet? Kontaktirajte nas.