Izaberite pravu mast za maksimalnu učinkovitost strojeva i uređaja! - MGA TRGOVINA
+ 385 (0)42 550 513

Izaberite pravu mast za maksimalnu učinkovitost strojeva i uređaja!

Masti su za podmazivanje osovina kočija upotrebljavali još Egipćani prije više od 3.000 godina. Masti danas imaju veoma značajnu ulogu zbog dostizanja visokih okretaja i malog momenta. Danas je preko 80% ležajeva podmazano nekom masti. U prilog tome ide da je najčešći razlog otkazivanja ili kvara ležaja povezan s upotrebom pogrešne masti ili zbog pomanjkanja masti. U nastavku ćemo vam predstaviti ključne pokazatelje na koje je potrebno obratiti pozornost prilikom odabira tipa masti.

Što je mast?

Mast možemo usporediti sa spužvom, jer je tekuće mazivo (ulje) raspršeno u vlaknastim kanalima zgušnjivača jednako porama spužve. Udio mazivih ulja u masti je od 80 do 95%, a ostatak otpada na zgušnjivače i aditive. Svojstva masti definirana su od: baznih ulja, zgušnjivača i aditiva.

Kriterij odabira ispravne masti

Česta specifikacija masti koju definiraju proizvođači strojeva je litijeva mast NLGI2 dobre kvalitete. Ako poznajemo samo tu informaciju, lagano možemo odabrati mast pravih specifikacija s pravim zgušnjivačem. Ali budite oprezni. Slična specifikacija za ulje za podmazivanje bi glasila: “upotrijebite ulje dobre kvalitete”. Iz te informacije se ne može odabrati prava mast kao ni ulje.

Zašto? NLGI (National Lubrication Grease Institute) je jednostavno samo oznaka “vidljive viskoznosti”. Za pravilan odabir masti trebamo sljedeće podatke: tip zgušnjivača, NLGI oznaka, viskoznost baznog ulja, temperatura kapljišta, temperaturno područje, oksidacijska stabilnost, itd.

Viskoznost baznog ulja

Viskoznost je najbitnija karakteristika maziva. Česta greška kod odabira masti je zamjena NLGI vrijednosti s viskoznošću baznog ulja. Pošto se mast u većini slučajeva upotrebljava za podmazivanje ležajeva, moramo kod odabira paziti na viskoznost baznog ulja masti. Kod određivanja optimalne viskoznosti baznog ulja masti za ležajeve, uglavnom upotrebljavamo faktore brzine, poznate kao DN ili NDm. Ti faktori ilustriraju površinsku brzinu elementa ležaja i određuju se sljedećim jednadžbama:

DN=okretaji ležaja*nutranji promjer ležaja te NDm=okretaji ležaja*((nutarnji promjer+vanjski promjer ležaja)/2). S poznatim faktorima brzine i radnom temperaturom ležaja možemo odrediti viskoznost baznog ulja iz dijagrama.

Konzistencija masti (NLGI)

Konzistenca masti ili NLGI oznaka je definirana s koncentracijom, tipom zgušnjivača i viskoznošću baznog ulja. Iako viskoznost baznog ulja utječe na konzistenciju, moramo imati na umu da mast može imati visoku NLGI vrijednost i nisku viskoznost i obratno. NLGI oznaka daje informaciju o konzistenciji masti s vrijednostima 000 (tekućina) do 6 (čvrsti oblik – kocka masti). Najčešće korištena NLGI oznaka je NLGI 2. Optimalnu NLGI oznaku odabiremo uz pomoć faktora brzine i radne temperature. Možda djeluje nelogično, ali veći faktor brzine zahtjeva i veću NLGI vrijednost. U tabeli niže je prikazan vodič za odabir NLGI oznake s obzirom na faktor brzine te temperaturno područje rada.

Temperaturno područje Faktor brzine DN NLGI oznaka*
-35˚C do +40˚C 0 – 75.000
75.000 – 150.000
150.000 – 300.000
1
2
2
-18˚C do +65˚C 0 – 75.000
75.000 – 150.000
150.000 – 300.000
2
2
3
+40˚C do +130˚C 0 – 75.000
75.000 – 150.000
150.000 – 300.000
2
3
3

*Ovisno i o drugim faktorima: tip ležaja, zgušnjivač, viskoznost i tip baznog ulja

Mediji za podmazivanje u masti - bazna ulja

Bazna ulja dobivamo rafiniranjem nafte, odnosno silikona i upotrebljavaju se kao osnovni medij za podmazivanje u masti (sintetička ulja su kemijski obrađena mineralna ulja). Bazna ulja odabiremo s obzirom na njihovu temperaturnu stabilnost, zaštitu od korozije te oksidacijsku stabilnost.

 • Mineralna ulja (odlična prirodna antikorozijska zaštita, odlična sposobnost prijenosa većih opterećenja, relativno malo temperaturno područje -30˚C – 120˚C)
 • Sintetička ulja (veće temperaturno područje -55˚C – 180˚C, mazivni film je slabiji nego kod mineralnih ulja, oksidacijski stabilno)
 • Silikonska ulja i perfloropolietri (široko temperaturno područje -75˚C – 350˚C, imaju slabi mazalni film, PEPE ulja su manje kompatibilna s aditivima i korozijski neotporna).

Tipovi zgušnjivača

Zgušnjivači se odabiru na temelju zahtjeva aplikacije kao i kompatibilnosti, kada mijenjamo već postojeću mast. Jednostavniji litijevi sapuni se većinom upotrebljavaju u općenitim mastima i dobro djeluju u svim kategorijama kod umjerenih temperatura. Za više temperature je dobro izabrati litijev kompleks. Više o značaju zgušnjivača možete vidjeti u tabeli niže.

Zgušnjivač Izgled Stabilnost viskoznosti kod mehaničkog opterećenja Sposobnost pumpanja Otpornost na temperature Otpornost na vodu
Kalcijev sapun Mastan Dobra Prosječna Prosječna Odlična
Natrijev sapun Vlaknast Prosječna Slaba Dobra do odlična Slaba
Barijev sapun Vlaknast Dobra Slaba Odlična Odlična
Litijev sapun Mastan Odlična Dobra do odlična Dobra do odlična Odlična
Litijev kompleks Mastan Odlična Dobra do odlična Odlična Odlična
Kalcijev kompleks Mastan do zrnat Dobra Prosječna Dobra do odlična Dobra do odlična
Aluminijev kompleks Mastan do zrnat Dobra do odlična Dobra Odlična Odlična
Upijajuća glina (Bentonit) Mastan Dobra Dobra Odlična Odlična
Polyurea Mastan Dobra Dobra Odlična Odlična
Kalcijev sulfonat Mastan do zrnat Dobra Dobra Odlična Odlična

Aditivi

Izbor aditiva u masti je adekvatan odabiru ulja za aplikacije koje se podmazuju uljem. Uzmimo na primjer lagano prednapet ležaj, koji se vrti na visokim okretajima. Takav ležaj ne treba EP (extreme pressure) aditive za visoka opterećenja i polimere (poboljšan prijam na željezo), a treba ih npr. otvoren zupčanički prijenos.

 • Antioksidansi (guše oksidaciju ulja i produljuju životnu dob maziva),
 • inhibitor hrđe (štiti željezne površine od hrđe),
 • sredstvo protiv habanja (produljuje životnu dob maziva kod graničnih uvjeta podmazivanja)
 • EP – izvanredna opterećenja (osiguravaju zaštitu kod visokih opterećenja)
 • Ljepila/polimeri (Poboljšavaju otpornost na vodu i prijam na željezo)
 • Molybden disulfid (Kruto mazivo koje štiti i smanjuje trenje kod visokih opterećenja / klizanje kod niskih brzina)

ADDISIL EXTEMP 23 FG

Certificirana mast za prehrambeno i farmaceutsku industriju je u potpunosti sigurna za zdravlje. Bazno ulje masti je na bazi silikona s teflonskim dodacima. Mast je u potpunosti primjerena za podmazivanje svih pokretnih djelova komponenti, koje dolaze u kontakt s hranom ili lijekovima.  NLGI 3, -40˚C do +160˚C.

Tipična područja upotrebe:

 • Često se koristi za podmazivanje i brtvljenje priključaka, brtvi, membrana u pivarskoj industriji, punionicama pića te u farmaceutskoj industriji,
 • Primjerena je za podmazivanje sustava za punjenje boca pićima.

Značajke masti:

 • Prehrambena i farmaceutska mast
 • otporna na vodu
 • kompatibilna s tehničkom plastikom

 

ADD ECO GREASE PD 2

Visoko učinkovita mast na osnovi sintetičkih ulja, primjerena za sustave centralnog podmazivanja proizvođača Willy Vogel, SKF Lincoln, Bijur Delimon,..  Mast ima dodane provjerene Surftec aditive, koji zaglađuju oštećene površine  i na ta način smanjuje  trenje, produljuje  životni vijek komponenta te smanjuje upotrebu električne energije. Mast je odporna na toplu i hladnu vodu, odnosno primjerena je za okolinu s čestim pranjem strojeva. NLGI 2, -38˚C do + 180˚C.

Tipična područja upotrebe:

 • Podmazivanje azimutnih ležajeva (vjetroelektrane), reduktora u najzahtjevnijim aplikacijama. Koristi se puno i u valionicama željeza gdje su ležajevi pod velikim opterećenjem, u tiskarama, u drvoprerađivačkoj industriji, kod robotskih ruka i u ostalim područjima gdje su prisutni ekstremni uvjeti rada.

Značajke masti:

 • štiti površine mjesta podmazivanja i zaglađuje oštećene
 • štiti površine od klizanja kod niskih okretaja
 • produljuje životni vijek strojeva, smanjuje trenje i s time i upotrebu električne energije

 

ADDINOL GRANULE GREASE 2 PLUS

Mast posebno razvijena za podmazivanje strojeva u proizvodnji peleta. Ta mineralna mast osigurava dugotrajno  podmazivanje ležajeva pod visokim opterećenjima pri povišenoj temperaturi. Stroji za proizvodnju drvenih peleta su podložni  vibracijama, a dodatnu teškoću predstavlja ulaženje raznih nečistoća u mast. Granule grease 2 plus osigurava maksimalnu životnu dob ležajeva bubnja koji preša pelete. NLGI 1-2, -15˚C do +160˚C.

Značajke masti:

 • zbog smicanja, oksidacije i temperaturne stabilnost, mast održava svojstva podmazivanja
 • pruža izvrsnu zaštitu od korozije,
 • visoka viskoznost baznog ulja.

 

ADDINOL ADHESIVE LUBRICANT OG 0

“Ljepljiva” mast s mineralnim baznim uljima, EP aditivi za iznimno velika opterećenja (grafitne čestice) prikladni su za podmazivanje na povišenim temperaturama. Namijenjena je za podmazivanje velikih zupčanika s otvorenim zupčanicima u teškoj industriji dizalica. NLGI 0, -10˚C – do +180˚C.

Tipična područja upotrebe:

 • mast je razvijena za podmazivanje velikih otvorenih zupčanika u različitim mlinovima, željezarijama, dizalicama i građevinskim strojevima. Vrlo je pogodna za automatsko prskanje maziva prema temperaturnim i tlačnim opterećenim sustavima zupčanika, zupčanicima ili gredama.

Značajke masti:

 • smanjuje trenje i posljedičnu obradu na kontaktima od čelika / čelik,
 • najbolja zaštita od korozije i ublažavanja vibracija,
 • izvanredna stabilnost temperature.

ADD HIGH SPEED GREASE 2

Posebno formulirana sintetička mast za brzo rotirajuće ležajeve vretena i druge brzo rotirajuće elemente kao što su npr. tekstilni strojevi, CNC strojevi, zupčanici u malim reduktorima, elektromotori. NLGI 2, -50˚C do +120˚C.

Značajke masti:

 • minimalno trenje kontaktnih površina, manje trošenje materijala,
 • otporan na oksidaciju i starenje,
 • kompatibilan s plastikom.

 

ADD MEISELPASTE

Mast za upotrebu u pneumatskim i hidrauličnim alatima, mast je razvijena za podmazivanje alata i pričvršćivanje kliznih čahura u pneumatskim i hidrauličnim bušilicama. NLGI 2, -30˚C do +1100˚C.

Značajke masti:

 • mast s izvanrednim zahvatom i dugim vijekom trajanja,
 • površine su zaštićene slojem bakra i grafita,
 • mast podnosi izuzetno visoke temperature.

ADDIFLON PFPE PREMIUM XH2

Visoko temperaturna mast za mazanje ležajeva u sušionicama i tunelskim pećima, ventilatora za vrući plin, električne motore, suhim tekućim kompresorima, itd.. NLGI 2, -40˚ do +280˚C.

Značajke masti:

 • ekstremna temperaturna i kemijski stabilna mast,
 • neosjetljiva na radioaktivnost, razrjeđivače, kiseline, baze, alkohole i halogene,
 • mast za ekstremne radne uvjete.

ADDINOL WEAR PROTECT RS2 SYN

Idealna mast za podmazivanje ležajeva elektromotora gdje je potrebna niska razina buke. NLGI 2, -40˚C do +180˚C.

Značajke masti:

 • znatno smanjuje trenje i habanje ležajeva,
 • dugi životni vijek zbog temperaturne i oksidacijske stabilnosti,
 • primjerena za pokretanje pri niskim temperaturama.

ADDINOL ANTI-CORROSION GREASE SW2

Vrhunska mast koja štiti metalne površine od korozije. Mast ima najzahtjevnije certifikate, uključujući vojne certifikate (NATO, MIL) za zaštitu od hrđe. Preporučuje se upotreba za sve mehanizme koji su uronjeni u vodu ili izloženi vanjskim vremenskim uvjetima. Antikorozijska mast je prikladna za upotrebu u svim primjenama s izravnim kontaktu s vodom. NLGI 1-2, -25˚C do +80˚C.

Tipična područja upotrebe:

 • podmazivanje vitla, vretena, ležajeva, vodilica cilindra, otvoren zupčasti prijenos, npr. vodenih primjena, vodenih brana, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, itd. ,
 • posebno razvijena za mazanje zubne transmisije u svim podvodnim uređajima u brodogradnji, podvodnoj industriji, itd.,
 • preporučujemo za podmazivanje kliznih i valjkastih ležaja u vodenim pumpama, turbinama, vodilicama za branu, okretača u postrojenjima za pročišćivanje otpadnih voda, vodenim praonicama, itd.

Značajke masti:

 • izvrsna otpornost masti na vodu, uključujući i slanu vodu,
 • najbolja antikorozivna svojstva masti,
 • izvrsna zaštita od trošenja.

ADDINOL LONGLIFE GREASE HP2

Najbolja mast za dugotrajno podmazivanje na osnovi mineralnih ulja sa zgušnjivačem litijevih sapuna i dodanim aditivima za maksimalno opterećenje. Posebno je namijenjena za jako opterećene klizne i valjkaste ležajeve pri niskim i srednjim brzinama do 140˚C. Mast je formulirana na takav način da je otporna na dodir s vodom. NLGI 2, -25˚C do +140˚C.

Tipična područja upotrebe:

 • mast je prikladna za primjenu gdje je dugotrajni kapacitet podmazivanja ležaja pod visokim opterećenjima.

Značajke masti:

 • mast za duge intervale između podmazivanja,
 • otporna na vodu,
 • izvrsna korozijska otpornost masti.

Za pomoć i dodatne informacije se obratite našim stručnjacima preko emaila shop@mgatrgovina.com ili preko telefona 042 550 513.. Rade volje ćemo vam pomoći pri izboru najprikladnije masti!